gul fläck

Gula fläcken, vad är det?

Gula fläcken

Vad är gula fläcken?

Det område, mitt på ögats näthinna, där det finns allra flest synceller kallas gula fläcken, eller makula med en mer medicinsk term, på latin macula lutea. Det är på detta område där du ser som allra skarpast. Gula fläcken är cirka två till tre millimeter stort och är känslig för olika typer av förändringar.

Den gula färgen, på området kommer från de två antioxidanterna lutein och zeaxantin, vilka finns i gula fläcken. Lamellerna i tapparna i makula består till nästan 80 procent av en omega 3-fettsyra som heter DHA. Zeaxantin, lutein, selen, zink, lykopen, vitaminerna C och E är olika typer av antioxidanter som skyddar gula fläcken.

gula fläcken

Näthinnan i gula fläcken förstörs på grund av olika faktorer relaterade till åldern och åldrandet. Det verkar som om detta beror på att olika avfallsämnen härrörande till ämnesomsättningen samlas i näthinnans sinnesceller, detta pga att cellerna inte längre har möjlighet att göra sig av med dessa ämnen. Orsaken till detta är inte helt känd men mycket tyder på ärftliga faktorer samt vissa externa faktorer såsom; ålder, UV-strålning, rökning, sömnmedicin och lågt intag av grönsaker och frukt påverkar. Sannolikt ökar risken med olika samverkande faktorer. Denna tabell sammanfattar kända riskfaktorer:

 • Ärftlighet
 • Ökande ålder
 • Kön
 • Ursprung
 • Ögonfärg
 • Rökning
 • Högt blodtryck
 • Åderförkalkning (ateroskleros)
 • Störda blodfetter
 • Övervikt/fetma
 • Förhöjt C-reaktivt protein (CRP)
 • Exponering för starkt ljus samt blått och ultraviolett ljus
 • Brist på omega 3-fettsyror
 • Brist på vissa antioxidanter

Makuladegeneration – Gula fläcken-sjukan

Denna kan delas upp i två olika typer, våt eller torr. Den vanligaste är den torra varianten som förstör gula fläcken, där skarpsynen är som bäst, utan att den underliggande åderhinnan bildar nya blodkärl som blöder ut i ögat. Utvecklingen av denna sjukdom tar flera år.

Den våta formen av makuladegenerering inneär att blodkärlen växer fram och sedan blöder ut i ögat. Den våta varianten är den farligaste och utgör 90 procent av fallen med tydlig synnedsättning av makuladegeneration relaterad till ålder.

Den åldersrelaterade makuladegenrationen leder till att syncellerna i gula fläcken förstörs och detta bidrar till nedsatt skarpsyn. Det perifera seendet är dock oförändrat. Detta är den vanligaste orsaken till nedsatt syn hos äldre och påverkar runt en halv miljon människor i Sverige.

Risken för sjukdomen ökar ju äldre du blir och är den vanligaste orsaken till försämrad syn. Kvinnor löper något högre risk, än män, att drabbas.

Kan sjukdomen förhindras?

I och med att övervikt, högt blodtryck och rökning är riskfaktorer för gula fläcken-sjukan så borde ett åtgärdande av dessa faktorer ha en preventiv effekt.

Att stor exponering av ultraviolett och blått ljus ökar risken för sjukdomen finner också alltmer stöd varför det rekommenderas användning av solglasögon vid starkt ljus. Det finns även alltmer stöd för att brist på omega 3-fettsyror och vissa antioxidanter är riskfaktorer.

I AREDS-studien deltog personer i 60–80 års åldern, med god eller ganska god synskärpa, under sex år. De 25 procent som vid studiens inledning hade det största intaget av långa omega 3-fettsyror hade 40% lägre risk att utveckla sjukdomen än de 25% som hade det lägsta intagen. De personer som hade den högsta blodkoncentrationen av DHA hade 47% lägre risk jämfört med de med som hade den lägsta koncentrationen.  
(Källa: Haglund, Olle ”Nytt hopp vid gula fläcken-sjukan (makuladegeneration)

Symtom

Den som drabbas att åldersförändringar i gula fläcken kan uppleva varierande symptom, men dessa leder till problem med detaljseendet, att se och läsa mindre text och detaljer. Dessa kan uppstå i form av

 • Att bokstäver eller delar av ord faller bort vid läsandet av en text.
 • Svårare att känna igen ansikten.
 • Omgivningen ser grå och suddig ut
 • Små fläckar i mitten av synfältet.

Om förändringarna bara uppstår i ena ögat kan det bli svårare att bedöma avståndet. Raka streck kan upplevas som sneda eller krokiga och bilder kan upplevas som skeva. Detta framförallt vid den våta formen av sjukdomen. Vid ett långt gånget sjukdomsförlopp kan synskärpan gå helt förlorad och det uppstår ett suddigt mörkt område i mitten av synfältet.

Har du drabbats och redan fått nedsatt syn? Det skadar inte att använda synens precis som vanligt så du kan fortsätta att läsa, sitta vid datorn eller titta på TV precis som vanligt. Om det känns ansträngt i ögonen, ta en kort paus och vila ögonen en stund. Du kan även flytta närmare TVn för att att se textremsan bättre. Se till att ha god belysning när du läser, gärna en riktad lampa mot det du läser. Ett annat tips är att skaffa separata läsglasögon, som komplement till progressiva glasögon, eftersom läsglasögonen har ett större läsfält. Du kan köpa din läsglasögon hos oss på Ögonvitaminer.se, klicka här för att komma till butiken.

Om synen blir så pass dålig att det blir svårt att läsa överhuvudtaget kan du ordineras synhjälpmedel. Detta sker genom att din ögonläkare kan skicka en remiss till en syncentral.

Varukorg
Rulla till toppen