Ordlista

AMD                

Även Makuladegeneration  och gula fläcken-sjukan. AMD uppträder i två olika varianter som benämns som ”torr-AMD” och ”våt-AMD” (Age-Related Macular Degeneration). Läs mer om AMD här: Ögonsjukdomar

AREDS2            

Age-Relating Eye Disease Study (AREDS2) är en av de största studierna i världen gällande åldrande ögon. Undersökningen genomfördes på uppdrag av den amerikanska federala myndigheten – National Eye Institute. Studien pågick i 10 år med cirka 8000 patienter. Resultatet av studien visade att höga halter av specifika antioxidanter kan bromsa upp och även förebygga nedbrytningen av synceller i gula fläcken, detta med så pass mycket som som 27 procent. Studien påvisade inga biverkningar eller interaktioner med läkemedel. Läs mer om AREDS här.

Cataract           

Även Katarakt eller grå starr. Delvis eller fullständig grumling av ögats lins eller linskapsel i ena eller i båda ögonen. Detta medför försämrad syn eller i värsta fall blindhet. De finns olika typer av grå starr.

Glaukom          

Även grön starr. En sjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet, oftast relativt långsamt. Sjukdomen i sig kan komma antingen smygande eller plötsligt. Båda varianterna är allvarliga och det krävs att man snabbt kommer till vård för att kunna bromsa sjukdomsförloppet. Det är viktigt att så snart som möjligt kontakta en optiker eller ögonläkare för att påbörja en eventuell behandling.

Grå starr         

Även Katarakt eller Cataract. Delvis eller fullständig grumling av ögats lins eller linskapsel i ena eller i båda ögonen. Detta medför försämrad syn eller i värsta fall blindhet. De finns olika typer av grå starr.

Grön starr        

Även Glaukom. En sjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet, oftast relativt långsamt. Sjukdomen i sig kan komma antingen smygande eller plötsligt. Båda varianterna är allvarliga och det krävs att man snabbt kommer till vård för att kunna bromsa sjukdomsförloppet. Det är viktigt att så snart som möjligt kontakta en optiker eller ögonläkare för att påbörja en eventuell behandling.

Gula fläcken-sjukan.                

Även AMD eller Makuladegeneration. Förändringar av gula fläcken till följd av ålder gör att du får försämrad synskärpa, detta kan gå snabbt eller ske över en längre tid. Förändringarna kan vara våta eller torra. Den behandling som sätts in beror på vilken typ av åldersförändring som du har.

Katarakt           

Även grå starr eller Cataract. Delvis eller fullständig grumling av ögats lins eller linskapsel i ena eller i båda ögonen. Detta medför försämrad syn eller i värsta fall blindhet. De finns olika typer av grå starr.

Koppar

Koppar är inkluderat för att bibehålla hälsosamma nivåer av denna nödvändiga mineral.

Lutein              

Lutein är ett näringsämne inom familjen karotenoider, i denna familj tillhör lutein xantofyllerna. Enligt senare forskning kan lutein skydda mot grå starr och kanske även mot så kallad åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), sjukdomar som angriper gula fläcken. Både lutein och dess nära släkting zeaxantin finns naturligt i ögats gula fläck. Forskning visar även på att dessa båda ämnen skyddar ögats näthinna genom att absorbera skadligt, blått ljus. Lutein fungerar dessutom som en antioxidant och skyddar celler mot fria radikaler. [Källa: Wikipedia]

Makuladegeneration               

Även AMD och gula fläcken-sjukan. Makuladegeneration uppträder i två olika varianter som benämns som ”torr-AMD” och ”våt-AMD” (Age-Related Macular Degeneration). Läs mer om makuladegeneration här

Meso-zeaxanthin

Meso-zeaxanthin är en karotenoid som finns i centrum av makulan (gula fläcken), det är här synen är skarpast. Forskning har visat att meso-zeaxanthin tillverkas vid näthinnan från lutein. Somliga forskare tror däremot att vissa personer har problem att tillverka meso-zeaxanthinet. Ämnet hittas även i mat, till exempel finns det i lax, öring och räkor.
AREDS2 studien som utfördes av den amerikanska myndigheten som ansvarar för ögonhälsa (National Eye Institute) har bekräftat meso-zeaxanthinets förmåga att bidra till att reducera risken för åldersrelaterade ögonproblem och blindhet.

Polariserade (eller polariserande) glas

Solljuset reflekteras mot alla ytor, speciellt när ljuset faller mot vissa ytor uppfattas det som irriterande, tröttsamt och störande för ögat. Exempel på sådana fall är när solljuset faller mot vatten, snö eller våta vägbanor. Vissa solglasögon har glas med ett polarisationsfilter som filtrerar bort detta reflekterande och bländande ljus.

Det polariserande glaset ökar kontrasterna från omgivningen och minimerar blänk. Ljuset som reflekteras uppifrån och nedifrån filtreras nästan fullständigt bort och samtidigt reduceras intensiteten av opolariserat ljus till hälften, vilket medför ett mer behagligt synfält.

Ett glas som bara är mörkt, utan polariserande effekt, filtrerar inte bort ljuset utan gör det bara mörkare. Oavsett om glaset har ett polarisations-filter eller inte, skyddar CE-märkta solglasögon mot skadligt UV-ljus.

Vitamin C och E

Dessa vitaminer är också antioxidanter och används ofta i kosttillskott för att bevara synen. Antioxidanter skyddar cellerna emot fria radikaler, något som makulan (gula fläcken) är speciellt känslig för.

Vitamin D

  • Bygger tillsammans med kalcium, magnesium och fosfor en stark benstomme
  • Bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion
  • Bidrar till immunsystemets normala funktion
  • D-vitamin 20 mcg/dag kan reducera risken för äldre över 60 år att falla, och därmed risk för benbrott
  • Bidrar till normal tillväxt och utvecklingen av ben hos barn

Ca 15 minuter i stark sol med mycket bar hud, utan solskydd, ger all D-vitamin man behöver på flera dagar. Brist på D-vitamin i norden är som störst under sen höst och vintertid och men även under de solsvaga vår/vintermånaderna. Även de som sitter inomhus ofta eller har täckande klädsel riskerar att få för lite D-vitamin via solljus. Hos personer över 75 års ålder minskar förmågan att kunna bilda D-vitamin i kroppen med 75%. Har man dessutom solskyddskräm så minskas syntesen än mer.

Zeaxantin        

Zeaxantin är ett xantofyll och en av de mest vanligt förekommande karotenoida alkoholerna i naturen. I ögats gula fläck är zeaxantin den dominerande komponenten, emedan lutein dominerar perifert. Kosttillskott och vitaminer som innehåller zeaxantin förmodas bidra till ögonens hälsa. Det finns inte några rapporterade bieffekter vid konsumption av zeaxantintillskott. [Källa: Wikipedia]

Zink

Zink är ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Zn. Zink finns i särskilt höga halter i den del av ögat som benämns åderhinnan. Det finns misstankar om att långvarig zinkbrist kan öka risken för att drabbas av synförändringar, grå starr och  makuladegeneration (AMD). Zink påverkar kroppens produktion av vitamin A, som är en viktig faktor när det gäller ögonhälsan. Källa: Women´s health, hälsosidorna.se

Det är viktigt att så snart som möjligt kontakta en optiker eller ögonläkare för att påbörja en eventuell behandling om du upplever problem med din syn.