Ögonsjukdomar

Risken att drabbas av ögonsjukdomar ökar väsentligt från och med 65-årsåldern, exempel på sådana sjukdomar är gula fläcken-sjukan och grå starr. I Sverige beräknas det att så många som var femte person över 75 år har förändringar i gula fläcken och runt 80 000 personer per år opereras för grå starr. Ögonsjukdomar är dock inte något som endast drabbar äldre, det kan även drabba yngre personer som utsatts för starkt ultraviolett (UV) ljus eller i samband med behandling med vissa läkemedel. Även rökning, alkoholkonsumtion, solljus och gener kan medföra att riskerna för ögonsjukdomar ökar.

Skydd mot åldersförändringar i ögat – antioxidanter

I en studie utförd av Karolinska Institutet där man följde 30 000 kvinnor under åtta år så påvisades det att ett bra skydd mot grå starr, eller katarakt som det också heter, kan uppnås genom en kost rik på antioxidanter. Var sjunde kvinna i studien drabbades av en så pass allvarlig grå starr att de var tvungna att opereras. I analysen fann forskarna ett samband mellan intaget av kost rik på antioxidanter och vilka som drabbades av grå starr och studiens slutsats var att en kost rik på antioxidanter skyddar mot skador på lisen pga. s.k. ”oxidativ stress”.

Forskningen tyder även på att antioxidanter även bromsar sjukdomsförloppet när det gäller problem med gula fläcken. Enligt resultatet av forskningen är de mest skyddande antioxidanterna lutein, zeaxantin, C-vitamin och E-vitamin samt zink (mineral). 

Ögonsjukdomar

5 vanligaste ögonsjukdomarna som drabbar människor över 60 år 

Här har vi samlat information om de 5 vanligaste ögonsjukdomarna som drabbar människor över 60 år. Informationen innehåller fakta om sjukdomen samt hur du kan förhindra större skada och vilken av våra ögonvitaminer vi rekommenderar.

Grå starr

Grå starr –  eller katarakt som det också heter, är en sjukdom som innebär att linsen bakom regnbågshinnan grumlas. Detta innebär en långsam och gradvis försämring av synen. Grå starr medför nedsatt synförmåga, ökad risk för bländning och dubbelseende samt ett större behov av ljus. Här kan du läsa mer om grå starr.

Grå starr blandas ofta ihop med grön starr som är en helt annan sjukdom. 

Grön starr

Grön starr – Öppenvinkelglaukom även känt som grön starr är en ögonsjukdom som påverkar synnerven och gör så att synnerven i ögat långsamt krymper. I början av Öppenvinkelglaukom har man vanligtvis inga symtom alls och därför är glaukom en tyst sjukdom. När man börjar märka av sjukdomen så har synen oftast redan blivit kraftigt påverkad. Här kan du läsa mer om grön starr.

Åldersförändringar i gula fläcken symptom

AMD (förändringar i gula fläcken)

AMD (förändringar i gula fläcken) – AMD som står för Age-Related Macular Degeneration (åldersrelaterade förändringar i gula fläcken) är idag den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 60 år. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och ungefär 25 – 30 % av alla personer över 70 år har sjukdomen. 

Gula fläcken är ett område i ögats näthinna. I näthinnan finns det ljuskänsliga synceller som kallas tappar och stavar. Ju tätare dessa tappar sitter desto skarpare blir synen. De flesta tappar finns i gula fläcken och det är där du ser som skarpast. 

Gula fläcken-sjukan eller makulativ degeneration finns i två olika varianter som benämns som ”torr-AMD” och ”våt-AMD” (Age-Related Macular Degeneration). Här kan du läsa mer om förändringar i gula fläcken och hur du upptäcker sjukdomen.

Torra ögon

Torra ögon – Torra ögon är ett vanligt ögonproblem som tilltar med stigande ålder. Torra ögon upplevs inte alltid som att ögonen är torra. Det kan visa sig genom att ögonen är röda, svullna, känns brännande, rinnande eller att man upplever en känsla av att det finns grus eller skräp i ögat.

Torra ögon kan bero på många olika orsaker men i grunden uppstår det oftast av ökad avdunstning eller avrinning av tårfilmen. Det behöver dock inte bara vara äldre personer som får torra ögon då det kan komma från andra orsaker. Torra ögon kan uppstå i vilken ålder som helst men det behöver inte alltid bli ett kroniskt besvär. Läs mer om orsaker till torra ögon här.

Grumlingar/Eye floaters

Grumlingar/Eye floaters – Grumlingar i ögat, även kallat eye floaters, är något som kan drabba människor i alla åldrar. Det är dock mest vanligt att människor som är 40 år och uppåt drabbas. 

Grumlingar brukas synas som små mörka fläckar eller punkter som stör synen. Orsaken till detta är att kollagen trådarna i glaskroppen klumpar ihop sig vilket gör att vi ser skuggan av kollagen klumparna på näthinnan. Det finns många orsaker till hur det uppstår grumlingar i ögat. För det mesta är detta en ofarlig åkomma men om det blir problematiskt kan man behöva behandla det. Här kan du läsa mer om orsaker till varför grumlingar uppstår.

För att förebygga synproblem är det viktigt att ta hand om sina ögon. Våra kosttillskott är gjorda för att förhindra och för att lindra ögonsjukdomar.

Vi på Ögonvitaminer.se jobbar hårt för att kunna erbjuda dig de bästa produkterna för dina ögon.

Varukorg
Rulla till toppen