Ögonsjukdomar

Risken att drabbas av ögonsjukdomar ökar väsentligt från och med 65-årsåldern, exempel på sådana sjukdomar är gula fläcken-sjukan och grå starr. Så många som var femte person över 75 år beräknas ha förändringar i gula fläcken och runt 80 000 personer per år opereras för grå starr, i Sverige. Dock är detta inte en åkomma som endast drabbar äldre, även yngre drabbas oftast i då ögat utsatts för starkt ultraviolett (UV) ljus eller i samband med behandling med vissa läkemedel. Även rökning, alkoholkonsumtion och solljus kan medföra att riskerna för ögonsjukdomar ökar.

Skydd mot åldersförändringar i ögat – antioxidanter

I en studie gjord på 30 000 kvinnor under åtta år, utförd av Karolinska Institutet, så påvisades det att ett bra skydd mot grå starr, eller katarakt som det också heter, kan uppnås genom en kost rik på antioxidanter. Var sjunde kvinna i studien drabbades av en så pass allvarlig grå starr att de var tvungna att opereras. I analysen fann forskarna ett samband mellan intaget av kost rik på antioxidanter och vilka som drabbades av grå starr och studiens slutsats var att en kost rik på antioxidanter skyddar mot skador på lisen pga. s.k. ”oxidativ stress”.

Forskningen tyder även på att antioxidanter även bromsar sjukdomsförloppet när det gäller problem med gula fläcken. De mest verksamma antioxidanterna verkar vara lutein, zeaxantin, C-vitamin och E-vitamin samt zink (mineral).

Ögonsjukdomar

Grå starr (katarakt)

Grå starr, eller katarakt som det också heter, är en sjukdom som innebär att linsen bakom regnbågshinnan grumlas. Detta innebär en, långsam och gradvis, försämring av synen. Grå starr medför nedsatt synförmåga, ökad risk för bländning och dubbelseende samt ett större behov av ljus. Grå starr skall inte sammanblandas med grön starr (glaukom) som är en annan ögonsjukdom. Läs mer om grön starr hos Vårdguiden.

Gula fläcken (makula)

Gulafläcken-sjukan eller makulativ degeneration finns i två olika varianter som benämns som ”torr-AMD” och ”våt-AMD” (Age-Related Macular Degeneration).

Den torra formen är den vanligaste och förekommer i över 80 procent av sjukdomsfallen. I den torra varianten bryts syncellerna i gula fläcken långsamt ner och synen försämras gradvis. Symtomen drabbar initialt ena ögat men senare även på det andra ögat och upplevs genom behov av mer ljus samt små ”blinda fläckar” i synfältet. Ofta upptäcks detta genom att bokstäver ”faller bort” vid läsning. Torr-AMD drabbar i slutändan alltid båda ögonen och är åkomman är kronisk.

Våt-AMD är mycket ovanligare än den torra varianten, men sjukdomen kan komma snabbt. Vid våta förändringar bildas det nya, mycket sköra, blodkärl bakom näthinnan som läcker. Blodkärlen är mycket sköra, vilket gör att de läcker blod/vätska under gula fläcken vilket medför en svullnad. Denna svullnad skadar syncellerna och innebär synförsämring. Försämringen kan ske snabbt, bara på några veckor eller månader. Det är viktigt att så snart som möjligt kontakta en optiker eller ögonläkare för att påbörja en eventuell behandling. Vanliga symptom på våt-AMD är; krokseende, en suddig fläck mitt i synfältet, svårt att läsa och se på TV, bilder och ansikten förvrängs.

Åldersförändringar i gula fläcken
Scroll to Top