Ögonsjukdomar

Risken att drabbas av ögonsjukdomar ökar väsentligt från och med 65-årsåldern, exempel på sådana sjukdomar är gula fläcken-sjukan och grå starr. Så många som var femte person över 75 år beräknas ha förändringar i gula fläcken och runt 80 000 personer per år opereras för grå starr, i Sverige. Dock är detta inte en åkomma som endast drabbar äldre, även yngre drabbas oftast i då ögat utsatts för starkt ultraviolett (UV) ljus eller i samband med behandling med vissa läkemedel. Även rökning, alkoholkonsumtion och solljus kan medföra att riskerna för ögonsjukdomar ökar.

Skydd mot åldersförändringar i ögat – antioxidanter

I en studie gjord på 30 000 kvinnor under åtta år, utförd av Karolinska Institutet, så påvisades det att ett bra skydd mot grå starr, eller katarakt som det också heter, kan uppnås genom en kost rik på antioxidanter. Var sjunde kvinna i studien drabbades av en så pass allvarlig grå starr att de var tvungna att opereras. I analysen fann forskarna ett samband mellan intaget av kost rik på antioxidanter och vilka som drabbades av grå starr och studiens slutsats var att en kost rik på antioxidanter skyddar mot skador på lisen pga. s.k. ”oxidativ stress”.

Forskningen tyder även på att antioxidanter även bromsar sjukdomsförloppet när det gäller problem med gula fläcken. De mest verksamma antioxidanterna verkar vara lutein, zeaxantin, C-vitamin och E-vitamin samt zink (mineral).