AMD (åldersförändringar i gula fläcken)

Gula fläcken-sjukan som även kan kallas AMD (förändringar i gula fläcken) som står för Age-Related Macular Degeneration (åldersrelaterade förändringar i gula fläcken) är idag den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 60 år. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och ungefär 25 – 30 % av alla personer över 70 år har sjukdomen. 

Gula fläcken är ett område i ögats näthinna. I näthinnan finns det ljuskänsliga synceller som kallas tappar och stavar. Ju tätare dessa tappar sitter desto skarpare blir synen. De flesta tappar finns i gula fläcken och det är där du ser som skarpast.
 
Gula fläcken-sjukan eller makulativ degeneration finns i två olika varianter som benämns som ”torr-AMD” och ”våt-AMD” (Age-Related Macular Degeneration).

Åldersförändringar i gula fläcken symptom

Torr-AMD

Torr-AMD som är som det låter den torra formen av gula fläcken-sjukan är den vanligaste och förekommer i över 80 procent av sjukdomsfallen. Synen försämras gradvis av att syncellerna i gula fläcken långsamt bryts ner. Dessa förändringar gör att du får svårare att se detaljer och om det pågått länge kan det bli en suddig fläck mitt i synfältet. Du blir inte blind av sjukdomen eftersom synen utanför gula fläcken fungerar som den ska. 

Symtom

– din synskärpa blir långsamt sämre
– du får små suddiga fläckar i mitten av synfältet
– allt börjar se grått och suddigt ut
– bokstäver “faller bort” vid läsning
– du får svårt att bedöma avstånd 
– du får svårt att känna igen ansikten
– om förändringarna pågått länge kan synskärpan i synfältets mitt ersättas av en suddig mörk fläck

Sjukdomen drabbar oftast ena ögat först men i slutändan är sjukdomen kronisk och drabbar alltid båda ögonen.

Våt-AMD

Våt-AMD är mycket ovanligare än den torra varianten, men sjukdomen kan komma snabbt. Vid våta förändringar bildas det nya blodkärl bakom näthinnan som är mycket sköra vilket gör att de läcker blod/vätska. Detta medför en svullnad som skadar syncellerna och försämrar synen. Försämringen kan ske på bara några veckor eller månader. 

Symtom

– krokseende, vilket betyder att du ser raka linjer som krokiga
– bilder och ansikten  förvrängs och ser snedvridna ut 
– en suddig fläck mitt i synfältet

Om du misstänker att du har förändringar i gula fläcken så är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar en optiker eller ögonläkare för att påbörja en eventuell behandling. 

Risken för att drabbas av åldersförändringar i gula fläcken kan öka om du har ärvt vissa gener från dina föräldrar, om du har förhöjda kolesterolvärden eller om du röker. 

Det är bra att testa sig själv regelbundet, gärna en gång i månaden för att tidigt upptäcka om din syn blir sämre. Du kan testa dig enkelt för förändringar i gula fläcken med ett Amsler test.

Testa dig för gula fläcken

Steg 1: Stå framför rutnätet på armlängds avstånd

Steg 2: Ta på dig glasögonen om du brukar använda det.

Steg 3: Täck för ena ögat. 

Steg 4: Fokusera blicken på punkten i mitten. 

Steg 5: Byt öga.

amslerkort

Här nedan finns exempel på hur ett Amslerkort kan uppfattas vid misstänkta förändringar i gula fläcken även kallat gula fläcken-sjuka. 

Hur kan jag förebygga åldersförändringar i gula fläcken?

AREDS och AREDS2 är de två största undersökningarna i världen gällande åldrande ögon. Undersökningen gjordes på uppdrag av USA:S federala myndighet – National Eye Institute. Studien pågick i tio år med cirka 8000 patienter. Studien visade att en kombination av Lutein och Zeaxanthin tillsammans med vitaminer/antioxidanter, koppar och zink kunde reducera risken för framkomsten av åldersrelaterade förändringar i gula fläcken med upp till 27 procent. AREDS-undersökningarna visar att sjukdomsförloppet bromsas upp så att ytterligare försämring inte sker, vid intag av rätt sammansatt substans. Samtidigt visade studien att om patienten endast intog vissa enskilda vitaminer inte uppnådde samma effekt. 

Om du vill förebygga eller bromsa åldersförändringar i gula fläcken så rekommenderar vi att du använder någon av dessa ögonvitaminer: 

Produkterna finns tillgängliga som 1-pack och som prenumerationstjänst. För mer information om respektive produkt går du in på produktens sida. 

Varukorg
Rulla till toppen