Ta hand om dina ögon - handla här

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersrelaterad maculadegeneration (AMD) är den ledande orsaken till svår synnedsättning bland personer över 50 år i Sverige och andra västländer.

Under USA’s hälsomyndighet agerar NEI – National Eye Institute – för att skydda synförmågan hos amerikaner.  Stora studier utförda av NEI kunde peka ut kosttillskott som kan reducera risken att utveckla AMD, också kallat gula fläcken blindhet.

Våra produkter bygger på AREDS2 studien och innehåller de ämnen som hjälper dina ögon att bevara synförmågan.

Åldersförändringar i gula fläcken
Minska risken att utveckla åldersrelaterad blindhet

Minska risken

Ögonvitaminer kan reducera risken för att du utvecklar åldersrelaterad blindhet. Torr AMD kan ta flera år innan den upptäcks. Du kan reducera denna risk genom att redan idag börja ta hand om dina ögon!

Vi erbjuder ögonvitaminer och kosttillskott som följer AREDS2-formeln

Ögonvitaminer.se

Vi erbjuder ögonvitaminer och kosttillskott som följer AREDS2-formeln. Det kan reducera risken för åldersrelaterade ögonproblem. Ögonvitaminer.se är ett svenskt företag och erbjuder snabba leveranser till bra priser.

Våra produkter följer AREDS2 och har ersatt betakaroten med säkrare alternativ

Ingen betakaroten

Betakaroten kan enligt vissa studier öka risken för lungcancer. Våra produkter följer AREDS2 och har ersatt betakaroten med andra alternativ.