optivitaltabletter

Ny färg på Optivitaltabletten

Leverantören av Optivital, Soflin Pharma, har bytt leverantör till en av beståndsdelarna i Optivitaltabletterna, nämligen luteinet. Detta har medfört att färgen på tabletten har förändrats något, från en tidigare gul till en mer rosa/orange färg. Sammansättningen av tabletten är precis densamma som tidigare och följer exakt den som undersökts i AREDS2-studien. När du använder Optivital så vet du att du får en produkt som är vetenskapligt beprövad och med bevisad effekt som rekommenderas av svenska ögonläkare och som tillverkas i Sverige.

En intressant observation som även gjordes i AREDS2 var att hjärt/kärl-sjukdomarna, hos de som åt den undersökta sammansättningen (den som Optivital utgår ifrån) sjönk så pass mycket att överlevnaden bland dess var längre än i den grupp som fick verkningslösa placebopiller.

Tidigare utseende på Optivitaltabletterna

Tidigare Optivitaltabletter
Varukorg
Rulla till toppen