Gula fläcken (makula)

Gulafläcken-sjukan eller makulativ degeneration finns i två olika varianter som benämns som ”torr-AMD” och ”våt-AMD” (Age-Related Macular Degeneration).

Den torra formen är den vanligaste och förekommer i över 80 procent av sjukdomsfallen. I den torra varianten bryts syncellerna i gula fläcken långsamt ner och synen försämras gradvis. Symtomen drabbar initialt ena ögat men senare även på det andra ögat och upplevs genom behov av mer ljus samt små ”blinda fläckar” i synfältet. Ofta upptäcks detta genom att bokstäver ”faller bort” vid läsning. Torr-AMD drabbar i slutändan alltid båda ögonen och är åkomman är kronisk.

Våt-AMD är mycket ovanligare än den torra varianten, men sjukdomen kan komma snabbt. Vid våta förändringar bildas det nya, mycket sköra, blodkärl bakom näthinnan som läcker. Blodkärlen är mycket sköra, vilket gör att de läcker blod/vätska under gula fläcken vilket medför en svullnad. Denna svullnad skadar syncellerna och innebär synförsämring. Försämringen kan ske snabbt, bara på några veckor eller månader. Det är viktigt att så snart som möjligt kontakta en optiker eller ögonläkare för att påbörja en eventuell behandling. Vanliga symptom på våt-AMD är; krokseende, en suddig fläck mitt i synfältet, svårt att läsa och se på TV, bilder och ansikten förvrängs.