Grå starr (katarakt)

Grå starr, eller katarakt som det också heter, är en sjukdom som innebär att linsen bakom regnbågshinnan grumlas. Detta innebär en, långsam och gradvis, försämring av synen. Grå starr medför nedsatt synförmåga, ökad risk för bländning och dubbelseende samt ett större behov av ljus. Grå starr skall inte sammanblandas med grön starr (glaukom) som är en annan ögonsjukdom. Läs mer om grön starr hos Vårdguiden: Grön starr