AREDS och AREDS2

AREDS, som är en förkortning av Age-Relating Eye Disease Study vilket på svenska blir ungefär ”studie av åldersrelaterade ögonsjukdomar” är en studie utförd på uppdrag av den amerikanska federala myndigheten – National Eye Institute. AREDS skapades för att avgöra om ett dagligt intag av vissa vitaminer och mineraler kunde minska risken för åldersrelaterade ögonsjukdomar såsom grå starr och avancerad makula-degenerering (AMD). Den ursprungliga studien påbörjades 1992 och utvärderade om en kombination av C och E vitamin, betakaroten och zink, benämnt AREDS-formulan. Studien innehåll även en kontrollgrupp som fick placebo-tabletter. År 2001 rapporterade forskargruppen att AREDS-formulan reducerade risken för avancerad AMD med ca 25 procent över en femårsperiod.

År 2006 startade forskarteamet en separat studie, döpt till AREDS2. Studien pågick i 10 år med cirka 8000 patienter. Det primära målet med AREDS2 var att avgöra om ett tillskott av omega-3 fettsyror eller antioxidanterna lutein och zeaxanthin, till den ursprungliga AREDS-formulan, skulle göra den mer effektiv i att reducera risken för avancerad AMD eller katarakt. Det sekundära målet var att undersöka om en förändring av nivåerna av betakaroten och zink påverkade resultatet för användaren.

Efter att den ursprungliga AREDS-studien genomförts följde forskarna deltagarna i ytterligare fem år och i slutet av den totalt sett 10 år långa studien använde fortfarande 70 procent av deltagarna AREDS-formulan. Dessa visade en minskad risk för avancerad AMD på mellan 25 och 30 procent jämfört med referensgruppen som fått placebo. I den grupp som hade störst risk för att utveckla avancerad AMD var det 34 procent som slutligen utvecklade sjukdomen jämfört med 44 procent i referensgruppen.

Genom förändringen av sammansättningen i formulan vid AREDS2 så påvisades ytterligare minskad risk för sjukdom jämfört med AREDS. Genom att byta ut betakarotenet mot lutein och zeaxanthin, i AREDS2, minskade även risken för före detta rökare att utveckla lungcancer. Dessutom påvisades en minskad risk för behovet av grå starrsoperation med 32 procent, för den gruppen som hade lägst näringsvärden. Studien påvisade inga biverkningar eller interaktioner med läkemedel vid intag av tillskott med sammansättning enligt AREDS2.

Sammanfattning: AREDS och AREDS2 är de största studierna gjorda på hur vitamintillskott påverkar risken för vissa åldersrelaterade ögonsjukdomar. Studien påvisar en minskad risk för vissa av dessa sjukdomar med upp till 30 procent. Det finns inga dokumenterade biverkningar eller problem med intag tillsammans med medicin eller andra vitaminer.